reklama

Robert Kasperczak

Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Specjalność - Polityka Turystyczna.

Od 28 lat związany jestem z administracją samorządową. Pracę zawodową rozpocząłem w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach przechodząc poszczególne stopnie awansu zawodowego pełniąc m.in. funkcję Kierownika Biura Nieruchomości i Budownictwa.

Kierując zespołem kompetentnych współpracowników realizowaliśmy zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, geodezji, melioracji wodnych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, sportu i zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych.

Od 1 grudnia 2014 roku pełnię funkcję Wicestarosty Leszczyńskiego.

W tym okresie wydatnie przyczyniłem się do realizacji ważnych inwestycji drogowych m.in. przebudowy dróg Rydzyna-Dąbcze-węzeł S5, w Osiecznej i Wilkowicach, a także największej inwestycji w historii powiatu leszczyńskiego drogi Wijewo - Nietążkowo.

Pracę w samorządzie traktuje jako swoisty rodzaj służby na rzecz mieszkańców.

Od samego początku pracy w samorządzie moją wielką pasją  staje się działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Jestem członkiem czynnym Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach, pełniłem funkcję Komendanta Gminnego Związku we Włoszakowicach, a także pełniłem funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie.

Z racji mojego wykształcenia bardzo ważnym elementem pracy zawodowej  stały się sprawy związane z szeroko rozumianą turystyką i sportem. Dowodem na to mogą być sztandarowe imprezy jakie odbywają się do dzisiaj w gminie Włoszakowice a mianowicie: Ogólnopolski Bieg „Sokoła” oraz Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Z wielkim sentymentem mieszkańcy gminy wspominają także turnieje wsi, które zamierzam reaktywować.

Potrafię sprawnie zarządzać i współdziałać z ludźmi, tak, aby Gmina Włoszakowice zmieniała sie na lepsze.

Hasło przewodnie mojej kampanii wyborczej  " SILNA  RODZINA  - SILNA  GMINA ".  

Do najważniejszych zadań jakie zamierzam zrealizować  na terenie gminy zaliczam:

 1. Budowę ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych
 2. Budowę stadionu hippicznego
 3. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej
 4. Budowę skateplazy
 5. Budowę ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych
 6. Budowę dróg gminnych
 7. Dalszą gazyfikację gminy
 8. Rozbudowę i  modernizację istniejących placów zabaw 
 9. Dotacje do oczyszczalni przydomowych 
 10. Modernizację bazy sportowej, boisk piłkarskich,
 11. Wspieranie służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców ze szczególnym  uwzględnieniem ochotniczych straży pożarnych

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z powiatem leszczyński zaliczam:

 1. Przebudowę drogi Boszkowo Letnisko – Boszkowo – w kierunku Bucza
 2. Przebudowę i budowę drogi Krzycko Wielkie – Boguszyn (łącznik S5 Nietążkowo)
 3. Przebudowę drogi w Jezierzycach Kościelnych
 4. Budowę ścieżki rowerowej  Gołanice – Włoszakowice
 5. Przebudowę drogi Dłużyna - Skarżyń
 6. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Bukowiec Górny - Machcin

Prywatnie interesuję się dobrą muzyką, sportem, w chwilach wolnych dużą satysfakcję sprawia mi praca na działce.

Żonaty, trójka dzieci.

 

kasperczak