reklama

11 stycznia 2019

Zmiana w organizacji ruchu zbyt droga

 Zmiana w organizacji ruchu zbyt droga

Przy okazji budowy drogi ekspresowej S5 powstała druga część obwodnicy Święciechowy. Jednak oznakowanie zamontowane według projektu informuje kierowców jadących z Leszna, aby w kierunku Włoszakowic nadal przejeżdżali przez ciasne uliczki Święciechowy.

Wójt gminy Święciechowa zwrócił się o zmianę w organizacji ruchu do starosty leszczyńskiego, a ten wystąpił z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Ta odpowiedziała, że powiat może dokonać wymiany oznakowania na własny koszt, co miałoby kosztować około 100 tys. zł. Powiatu na to nie stać, dlatego Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie rozwiązał połowicznie tę sprawę, ustawiając przed rondem znak wskazujący kierunek ruchu tranzytowego z ominięciem Święciechowy.

(JAC) fot. (JAC)