reklama

10 sierpnia 2017

Worki już w pogotowiu

Worki już w pogotowiu

Noc z czwartku na piątek znów ma być niespokojna. Może grzmieć, padać i wiać. I to bardzo. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie przygotowało worki z piaskiem, z których będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy ul. 17 Stycznia. Minionej nocy ich posesje zalała woda.

Rano sytuacja na 17 Stycznia wyglądała tak.

Przypomnijmy, że zalewanie nieruchomości położonych w tej części miasta trwa już od dłuższego czasu. Nasiliło się rok temu, kiedy kilka razy było załamanie pogody. Wtedy miasto oraz MPWiK robiły wszystko, aby zaradzić tej sytuacji. Istniejące sieci zostały przeczyszczone, miasto zdecydowało się też na przebudowę alejki przed stadionem i wymianę kanalizacji deszczowej, co miało zapobiec zalewaniu ulicy. Mimo to do posesji znów wdarła się woda.

Jak będzie tej nocy?

- Spodziewamy się intensywnych opadów od północy do około godziny trzeciej w nocy - mówi Rafał Zalesiński, prezes MPWiK. - Obecnie przepompownie działają na normalnym poziomie, ale jest ryzyko, że sytuacja z nocy z 9 na 10 sierpnia się powtórzy. Dlatego zapobiegamy dostarczając worki z piachem. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego udostępnił 800 worków, z tego 500 zostało wypełnionych piachem. Jeśli będzie taka potrzeba to samo zostanie zrobione z pozostałymi.

W akcję transportowania worków byli zaangażowani nie tylko pracownicy MPWiK, ale także Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

(jrs)

Fot. E. Baldys