reklama

15 maja 2018

Urzędnicy wyborczy wciąż poszukiwani

Urzędnicy wyborczy wciąż poszukiwani

Kolejny raz wydłużono termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.

Pierwszy termin przyjmowania chętnych do pracy przy wyborach minął 16 kwietnia. Z braku chętnych został jednak wydłużony. Na 25 gmin podlegających Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, potrzeba 18 urzędników wyborczych.

- Do przyjęcia obowiązków urzędnika wyborczego może przekonać zdobycie nowego doświadczenia. Kolejnym atutem jest wynagrodzenie, które wyniesie około 4500 złotych brutto. Będzie wypłacane na 3 miesiące przed wyborami, tylko przez pierwsze dwa miesiące wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od ilości pracy. Jeśli w jakimś dniu urzędnik wyborczy będzie wykonywał swoje obowiązki otrzyma 1/20 wspomnianego wynagrodzenia. Natomiast w trzecim miesiącu zostanie mu ono wypłacone w pełnej kwocie - wyjaśnia Joanna Neczyńska, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.
 
Urzędnikiem wyborczym może zostać pracownik administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadający wyższe wykształcenie. Nie może jednak wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której jest zatrudniony oraz nie może być ujęty w stałym rejestrze wyborców w danej gminie.
 
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej regulują, że pracodawca ma obowiązek zwalniać pracownika na czas wykonywania przez niego zadań urzędnika wyborczego.
 
Do obowiązków urzędnika wyborczego należy zapewnienie sprawnego działania obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia kandydatów mogą być dostarczane pocztą lub bezpośrednio do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4. 
 
Informacje związane z naborem na funkcję urzędnika wyborczego są dostępne na tutaj oraz pod nr tel. 65 529 58 42.

(jrs)