reklama

12 czerwca 2018

Rozprawa w Święciechowie

Rozprawa w Święciechowie

Firma Tergo Power zamierza wybudować w sąsiedztwie Święciechowy elektrownię zasilaną biomasą. Do wytworzenia energii elektrycznej służyć będzie przede wszystkim spalanie słomy oraz w mniejszej ilości zrębków drzewnych. Rozprawa administracyjna w sprawie projektu z udziałem mieszkańców odbędzie się dziś, 12 czerwca o godzinie 18 na sali wiejskiej w Święciechowie.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez wójta gminy Święciechowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zrealizowania tej inwestycji.

Firma Tergo Power wybierając lokalizację elektrowni nieopodal Święciechowy, tuż przy węźle na drodze ekspresowej S5 kierowała się między innymi dogodnością komunikacyjną i przede wszystkim zasobnością naszego regionu w nadwyżkę słomy. Wielu rolników jest jednak zdania, że słoma powinna być wykorzystywana do użyźniania gleby.

(JAC) fot. (JAC)