reklama

16 kwietnia 2018

Rewizyta - Holendrzy w Lesznie

Rewizyta - Holendrzy w Lesznie

Podobne projekty stały się bazą do nawiązania kontaktów między uczniami Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie i szkoły technicznej Roc Ter AA w Helmond.

Pod koniec marca 4 uczniów leszczyńskiej szkoły wyjechało do Holandii. W ciągu kilku dni zwiedzali zakłady pracy, ale najważniejsze, że spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń w pracy nad podobnymi projektami. Uczniowie szkół polskiej i holenderskiej budują roboty.

Na pracach projektowych skupiono się również w trakcie wizyty trójki Holendrów z ostatniej klasy technicznej w Helmond, goszczonych przez ZST CKZiU.

Holendrzy zobaczyli efekty pracy kolegów z Polski, którzy pracują pod kierunkiem Tomasza Andrzejczaka. Były rozmowy, wymiana doświadczeń i wspólne warsztaty programowania.

- Mieli też okazję zwiedzić dwie firmy Werner Kenkel i C&C Partners oraz wziąć udział w Drzwiach Otwartych naszej szkoły - mówi Krzysztof Szczepański, który z T. Andrzejczakiem koordynowali wizytę Holendrów w Lesznie.

(jrs)

Fot. Justyna Rutecka-Siadek