reklama

15 maja 2018

Radni jednomyślnie za absolutorium

Radni jednomyślnie za absolutorium

Wydatki powiatu leszczyńskiego w 2017 roku były rekordowe i wyniosły blisko 64 mln zł. Ponad 54 procent tej kwoty samorząd przeznaczył na inwestycje.

W 2017 rok władze powiatu weszły ze skumulowaną nadwyżką budżetową i starannie przygotowanymi planami inwestycyjnymi, co zaowocowało licznymi sukcesami w pozyskiwaniu unijnych dofinansowań na realizację kilku znaczących inwestycji drogowych. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przez cały rok uzyskiwał pełne poparcie radnych co do słuszności podejmowanych zadań. Podobnie Rada Powiatu Leszczyńskiego jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r. i udzieliła Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego absolutorium.

(JAC) fot. E. Baldys.