reklama

19 lutego 2018

Poszukiwany dyrektor Muzeum Okręgowego

Poszukiwany dyrektor Muzeum Okręgowego

Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie. Oferty można składać do...

21 marca 2018.

Od 1 września 1996 roku muzeum kieruje Witold Omieczyński.  W tym roku kończy 65 lat i przechodzi na emeryturę. Stąd też konkurs na nowego dyrektora.

Ponieważ muzeum podlega Urządowi Marszałkowskiemu w Poznaniu oferty można składać właśnie tam. Wymogi, jakie są stawiane przed nowym dyrektorem to przede wszystkim wyższe wykształcenie i doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych w działalnością kulturalną. Kandydat musi też przedstawić plan swojej pracy na najbliższe 3 lata i wykazać się doświadczeniem w pozyskiwaniu pieniędzy z innych źródeł.

Umowa z nowym dyrektorem zostanie zawarta na czas określony - na 3 lata.

lm, Fot. J, KUIK