reklama

15 maja 2018

Polecamy nowy kwartalnik dla seniorów

Polecamy nowy kwartalnik dla seniorów

Ukazał się pierwszy numer pisma "Otwarte Drzwi". To kwartalnik przeznaczony dla starszych mieszkańców Leszna. Bezpłatne egzemplarze będą rozprowadzane m.in. w parafiach, przychodniach zdrowia, klubach seniora.

"Otwarte Drzwi" to gazeta Leszczyńskiej Rady Seniorów.

Co zawiera pierwszy numer?

Jest bardzo urozmaicony. Na kolejnych stronach znajdują się informacje z życia miasta Leszna, porady ważne dla ludzi starszych, reportaże ukazujące sylwetki seniorów, ich domy, rodziny, pasje. Na dwóch stronach pokazano obraz dawnego miasta, takiego, jakie seniorzy pamiętają z czasów dzieciństwa i młodości. Są też zalecenia dietetyków, lekarzy, zachęty do aktywnego życia, informacje o tych, którzy już od nas odeszli.

Gazetę finansuje Urząd Miasta Leszna, co świadczy o trosce władz miasta o starszych jego mieszkańców.

Każdy, kto dowie się o nowej gazecie i chciałby ją otrzymać, może przyjść do Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia lub do siedziby redakcji tygodnika "ABC", bo właśnie dziennikarze tej redakcji "Otwarte Drzwi" przygotowali.