reklama

06 grudnia 2017

Pasowanie na ucznia w SP 13 (zdjęcia)

Pasowanie na ucznia w SP 13 (zdjęcia)

W Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów.

Ślubowanie na szkolny sztandar złożyło 98 uczniów z pięciu klas. Wszyscy zostali też pasowni szablą przez dyrektora szkoły Jacka Mateckiego.

W uroczystości uczestniczyli wicedyrektorzy szkoły Małgorzata Biernat i Robert Noelle oraz wychowawczynie: Katarzyna Jankowiak, Teresa Prus, Anna Winiarska, Jolanta Klimkowska, Paulina Kałmuczak i Danuta Greźlikowska.

Wydarzenie utrwalali swoimi komórkami i aparatami fotograficznymi wzruszeni rodzice i dziadkowie.

Każdy uczeń otrzymał od szkoły pamiątkowy dyplom a od Rady Rodziców książkę "Mój pierwszy słownik ortograficzny"

ed fot. E. Baldys