reklama

29 października 2013

Pasowanie na ucznia Gimnazjum nr 7 (zdjęcia)

W ramach obchodów 10 rocznicy nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 7 z Odziałami Integracyjnymi w Lesznie odbyło się pasowanie na uczniów. Uczestniczyło w nim  94 gimnazjalistów.

Przed ceremionią pasowania uczestniczący w spotkaniu Ryszard Zawadowski, prezes Stowarzyszenia Pamieci Jana Pawła II Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, poinformował wszystkich, że uczniowie tej szkoły, jako pierwszi w kraju, otrzymają Teczki Serdecznej Pamięci.

Pasowania dokonał Marek Wojciechowski, dyrektor szkoły.

Każdy z nowo mianowanych gimnazjalistów otrzymał żołtą Teczkę Serdecznej Pamięci i z rąk wychowawcy - pamiątkę pasowania.

W drugiej części odbyło się spotkanie z bratem Marianem, który wiózł kardynała Karola Wojtyłłę na konklawe, w której wybrany został Papieżem.

ed, fot. E. Baldys