reklama

12 stycznia 2018

Nowe siłownie w gminach

Nowe siłownie w gminach

Przy boisku sportowym w Potrzebowie zostały zamontowane cztery elementy siłowni zewnętrznej. Ich zakup sfinansowało Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego, w którego skład wchodzą powiat leszczyński oraz sześć gmin z powiatu leszczyńskiego, w tym gmina Wijewo.

Podobne urządzenia treningowe stanęły też w pozostałych gminach. Całkowita wartość zakupionych siłowni zewnętrznych w sześciu gminach należących do stowarzyszenia wyniosła 77.300  zł.


(kin) Fot. Portal Gminy Wijewo