reklama

10 listopada 2018

Największy szkolny chór

Największy szkolny chór

Aż 107 uczniów liczył chór Zespołu Szkół w Kąkolewie, który wystąpił na akademii z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Jest to z pewnością największy szkolny chór w regionie.  

Akademia miała bardzo uroczysty charakter. Najpierw dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy wmurowanej przy wejściu do budynku szkoły. Jest na niej fragment wiersza dawnego mieszkańca Kąkolewa, Powstańca Wielkopolskiego, Stanisława Grajewskiego:

"Żołnierz kąkolewski twardo stał,

Śmierć i zniszczenie wrogowi słał...

Za walkę o polską mowę w szkołach,

Za pamięć w licznie rozsianych mogiłach,

Za czyn zbrojny wyrosły z oddolna,

Cześć Powstańcom oddaje młodzież szkolna!"

 

 

kakolewo

- Mam nadzieję, że następne pokolenia zapamiętają sobie to, o czym mówią słowa wyryte na naszej tablicy - powiedziała dyrektor Alina Żalik.

Koncert pieśni patriotycznych rozpoczął utalentowany przedszkolak Jasiu Trawiński. Potem wystąpiły dwa chóry seniorów, ale największe wrażenie zrobił występ wielkiego chóru złożonego ze 107 uczniów. Chór prowadzi nauczyciel Dominik Nowacki.

Po tym występie nastąpiła część wspólnego śpiewania uczniów, nauczycieli, rodziców, seniorów i zaproszonych gości.

an, Fot. A, Neczyński