reklama

16 kwietnia 2018

Mistrz - uczeń w biznesie

Mistrz - uczeń w biznesie

Rozpoczął się jeden z najciekawszych programów wsparcia młodych przedsiębiorców w regionie leszczyńskim. Projekt polega na cyklu spotkań najbardziej doświadczonych menadżerów z przedsiębiorcami młodego pokolenia. Relacja mistrz - uczeń powinna przynieść korzyści zwłaszcza młodym adeptom gospodarki.

Program realizuje firma 4B Doradztwo Biznesowe i Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie.

Skojarzono 11 par tworzonych przez mentora - doświadczonego szefa firmy i mentee - młodego przedsiębiorcę. Będą się spotykać i rozmawiać o uwarunkowaniach gospodarczych, mistrz stanie się doradcą i opiekunem młodej firmy. 

Mentorami zostali najbardziej znani przedsiębiorcy regionu leszczyńskiego i, jak twierdzą, ta rola jest dla nich zaszczytem, ale też ogromnym zobowiązaniem. Za swoją pracę mentora nie otrzymają żadnego wynagrodzenia. 

Młodymi przedsiębiorcami są natomiast ludzie, którzy już stworzyli firmy o znaczącym potencjale gospodarczym, ale chcą korzystać z doświadczeń uznanych przedsiębiorców, których sukces jest niekwestionowany. Oni naukę otrzymują także bezpłatnie. 

Regionalny Program Mentoringowy wzoruje się na najlepszych doświadczeniach krajów zachodnich, gdzie przynosi znakomite wyniki. W Polsce mentoring rozwija się w szybkim tempie. Są nim zainteresowane zarówno duże ośrodki gospodarcze, jak i niewielkie gminy.

(a)