reklama

11 sierpnia 2017

Ministerstwo: nie będzie tunelu z centrum na Zatorze. Prezydent: będziemy walczyć!

Ministerstwo: nie będzie tunelu z centrum na Zatorze. Prezydent: będziemy walczyć!

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Infrastuktury i Budownictwa w sprawie możliwości wydłużenie przejścia podziemnego na dworcu w Lesznie, tak aby tunel połączył centrum miasta z Zatorzem. Znamy już też stanowisko prezydenta Łukasza Borowiaka.

Przebudowa stacji Leszno, łącznie z prawidłowym funkcjonowaniem istniejącego przejścia podziemnego, została zaplanowano w ramach zadania "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń". Projekt uzyskał dofinansowanie unijne. Realizacja potrwa do 2020 roku.  

W ocenie ministerstwa nie ma jednak możliwości zmiany projektu i wydłużenia przejścia podziemnego. Skutkowałoby to przekroczeniem kosztów, a tym samym utratą unijnego wsparcia. Kolej ma co prawda oszczędności po zawarciu umów na inwestycje, ale przekierowano je na inne projekty PKP PLK S.A.

Ujęcie w projekcie wydłużenia przejścia podziemnego wymagałoby opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania zgód i pozwoleń oraz zapewnienia źródła finansowania. Należałoby to zrobić do końca września, by od października rozpocząć roboty o rozszerzonym zakresie i prowadzić je równolegle z dotychczas planowanymi zadaniami.

Wszelkie opóźnienia skutkowałyby zagrożeniem dla terminowego zakończenia inwestycji, a co za tym idzie utratą dofinansowania z UE.

Samorząd Leszna nie ma dokumentacji projektowej, zgód i pozwoleń, więc trudno przystępować do uzgodnień finansowych. Nakładają się również na to rozbieżności w szacowaniu kosztów przez PKP i władze miasta - tłumaczy wiceminister Andrzej Bittel.

Prezydent Łukasz Borowiak zapewnia, że miasto będzie walczyć o budowę tego tumelu.

- Moim zdaniem pismo z ministerstwa jest nielogiczne - mówi. Jak tłumaczy, samorząd ma pieniądze na wykonanie wszelkiej dokumentacji związanej z budową przejścia. Chce to realizować z programu modelowej rewitalizacji, czyli ze środków Unii Europejskiej. Prezydent przypomina też, że wcześniej otrzymał "zielone światło" na przygotowanie inwestycji, właśnie od PKP PLK S.A. Przychylnie na inwestycję patrzy też wykonawca modernizacji linii kolejowej.

(jrs)

Fot. ARCHIWUM