reklama

14 grudnia 2018

Milicjanci też łamią prawo! (zdjęcia z debaty)

Milicjanci też łamią prawo! (zdjęcia z debaty)

Sporo uwag i spostrzeżeń wnieśli mieszkańcy Leszna na społecznej debacie dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście. Była też mowa o ... milicjantach.

Debatę w Ratuszu zorganizował komendant miejski policji w Lesznie. Takich spotkań było już kilka, ale tym razem dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym w samym Lesznie.

W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób, w tym zastępca komendanta miejskiego Sławomir Glapiak, komendant Straży Miejskiej, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP, oficer rowerowy Miasta Leszna, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Naczelnik drogówki i zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KMP przedstawili stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Lesznie. Wymienili, gdzie najczęściej występują drogowe zagrożenia - kolizje i wypadki. Zauważyli, że od czasu oddania do ruchu w połowie listopada obwodnicy Leszna o połowę zmalała w mieście liczba zdarzeń drogowych (w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku).

Funkcjonariusze mówili, że w tym roku w Lesznie zanotowano mniej kolizji, ale więcej wypadków. Wymienili najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków. Główną przyczyną jest nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Policjanci mówili też o mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Od września 2016 roku naniesiono na nią około 2100 zgłoszeń (936 dotyczyło samego Leszna), co świadczy o aktywności mieszkańców.

Mówiono o działaniach dzielnicowych na rzecz likwidowania zagrożeń i że kontakt z nimi ułatwia mieszkańcom aplikacja Moja Komenda.

Mieszkańcy sygnalizowali m.in. nagminne przekraczanie prędkości jazdy na ul. św. Franciszka z Asyżu, Antonińskiej i Kurpińskiego, przejeżdżanie na czerwonym świetle ciężarówek na Al. Jana Pawła II, potrzebę wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych ul. Zacisze, duży wzrost natężenia ruchu (po niedawnym otwarciu odcinka S5) na ul. 1 Maja i Górowskiej w Zaborowie, niebezpieczne zachowania rowerzystów wobec pieszych na deptaku ul. Słowiańskiej, zagrożenia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Święciechowskiej i Wyszyńskiego, zbyt krótkie działanie zielonego światła na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja w kierunku Kąkolewskiej.

Dominik Kaźmierczak, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji mówił, że przygotowywana jest reorganizacja ruchu w związku z przebudową DK12, że będzie zmienione oznakowanie dróg.

Pewnego rodzaju konsternację wywołał mieszkaniec Święciechowy (przyjechał na debatę pomimo że była skierowana tylko do mieszkańców Leszna), który zaczął wymieniać przypadki łamania przepisów drogowych przez... milicjantów. Wyczytywał numery radiowozów. Mówił, że pisał w tej sprawie do komendanta głównego, ale nie dostał zadowalających go odpowiedzi. Powtarzane przez niego w wypowiedziach określenie ,,milicjanci'' wywołało irytację jednego z policjantów, który przypomniał mieszkańcowi, że żyjemy w XXI wieku i że milicja przestała istnieć w 1989 roku. Upomniał go, żeby nie używał określenia ,,milicjanci''.

Na koniec debaty jej uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące m.in. jej przebiegu i wyciągniętych z niej wniosków. Ankiety zostaną przeanalizowane przez policję.

Tekst i fot. J.W.