reklama

11 stycznia 2019

Masz obawy, poproś policję o skontrolowanie autokaru

Masz obawy, poproś policję o skontrolowanie autokaru

Do policji w Lesznie  można zgłosić potrzebę skontrolowania stanu technicznego feryjnego autokaru.

Takich kontroli dokonują policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP. Odbywają się one krótko przed planowaną godziną odjazdu.

- Z takimi prośbami zazwyczaj zgłaszają się do nas zaniepokojeni, a zarazem zapobiegliwi rodzice dzieci i młodzieży wyjeżdżającej na ferie oraz nauczyciele lub opiekunowie wycieczek - mówi Monika Żymełka, rzeczniczka leszczyńskiej policji i przypomina, że potrzebę sprawdzenia stanu technicznego pojazdu najlepiej zgłosić w Wydziale Ruchu Drogowego  (osobiście przy ul. ks. T. Korcza 3 - budynek "C", telefonicznie pod numerem 65 523 12 80 w godz. 7.30-15.30, e-mailowo na adres naczelnik.wrd.leszno@po.policja.gov.pl), ale z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Kontrole najczęściej przeprowadzane są w zatoczce przy ul. Piłsudskiego w Lesznie.

 - Zgłoszone kontrole będą podejmowane w miarę możliwości organizacyjnych policjantów – dodaje Żymełka. - Zgłaszając prośbę o sprawdzenie autokaru należy podać datę i godzinę odjazdu oraz telefon kontaktowy do organizatora lub kierownika wycieczki.

Policja informuje, że organem uprawnionym do sprawdzania stanu technicznego pojazdów jest także Inspekcja Transportu Drogowego w Lesznie (ul. Dekana 4, tel. 65 526 61 04).

Już od tego weekendu w związku z feryjnymi wyjazdami należy spodziewać się wzmożonych kontroli drogowych. Bezpieczeństwa na drogach strzec będą policjanci i inspektorzy transportu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzać będą stan techniczny autobusów używanych do przewozu dzieci, obowiązkowe wyposażenie i oświetlenie pojazdów,
używanie pasów bezpieczeństwa, stan trzeźwości kierowców, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy autokarowe, czas ich pracy, stosowanie przepisów o przewozie dzieci. Ponadto: dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.

Policja informuje, że rodzice zamierzający wysłać dzieci na obóz czy kolonie mają możliwość sprawdzenia wiarygodności organizatora wypoczynku oraz ewentualnego zgłoszenia uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

Przed wyjazdem dziecka autokarem na ferie lub wycieczkę, należy sprawdzić, kto organizuje jego wyjazd i pobyt. Warto dowiedzieć się, czy ktoś ze znajomych nie wysłał na wakacje swojej pociechy korzystając z usług tego samego przewoźnika. Trzeba pamiętać, że niższa cena wynajęcia autokaru na wycieczkę nie powinna decydować o wyborze przewoźnika. Należy też ustalić, czy wychowawcy i opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje. Dowiedzieć  się, jaki jest program feryjnego pobytu dzieci

Policja apeluje, żeby zapewnić bezpieczne ferie tym dzieciom, które zostaną w domach. Dobrze jest zorganizować dziecku udział w zajęciach w świetlicach szkolnych, na półkoloniach albo w domu  kultury. Należy pamiętać, żeby poruszające się po drodze poza terenem zabudowanym (ale nie tylko) było wyposażone w elementy odblaskowe. Trzeba przypominać pociechom, że nie wszystkie miejsca nadają się do zabawy. Zabraniajmy dzieciom zjeżdżać na sankach, czy nartach ze wzniesień położnych w pobliżu jezior, stawów, rzek, dróg, ulic, mostów, torów kolejowych. Przestrzegajmy przed wchodzeniem na lód stawów, jezior, rzek i innych zbiorników wodnych, ale także ślizgania się na ulicach,  rzucania w kogoś lub pojazdy zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem.

 J.W.