reklama

16 lipca 2018

Leszno złoży skargę konstytucyjną

Leszno złoży skargę konstytucyjną

To fakt nie mający precedensu w samorządowej historii Leszna. Miasto zamierza wnieść skargę konstytucyjną i zapytać Trybunał Konstytucyjny o możliwości tworzenia miejscowego prawa umożliwiającego dbanie o bezpieczeństwo obywateli i walkę z dopalaczami. 

Uchwałę dającą służbom miejskim prawo do ścigania osób sprzedających dopalacze Rada Miejska podjęła już dawno. Ale uchwałę tę zakwestionował Wojewoda Wielkopolski, twierdząc, że samorząd nie ma uprawnień do tworzenia takich instrumentów prawnych. Decyzję wojewody podtrzymały sądy administracyjne wszystkich instancji, do których miasto ją zaskarżyło.

W tej sytuacji postanowiono złożyć do Trybunału Konstytucyjnego skargę.

- Konstytucja nakłada na nas obowiązek dbania o bezpieczeństwo obywateli - tłumaczy wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak. - Musimy więc mieć do tego odpowiednie instrumenty prawne. Trybunał Konstytucyjny musi orzec, czy podjęta przez Radę Miejską uchwała jest zgodna z konstytucją.

(a)