reklama

13 września 2018

Leszno województwem?

Leszno województwem?

Rozważane są koncepcje nowego podziału administracyjnego Polski. Jedna z nich zakłada zwiększenie liczby województw i likwidację powiatów. Wówczas Leszno wróci do rangi miasta wojewódzkiego lub subregionalnego. 

W Lesznie gościł prof. dr hab. Przemysław Śleszyński - specjalista do spraw geografii miast i ludności, pracownik Polskiej Akademii Nauk. W auli Zespołu Szkół Ekonomicznych wygłosił wykład na temat nowego podziału administracyjnego Polski.

Według profesora, obecne zróżnicowanie regionalne zagraża dalszemu rozwojowi kraju. Najszybciej rozwijają się duże miasta: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Poznań, a tracą na znaczeniu miejscowości małe. Sytuację tę nalezy zmienić. 

Dyskutuje się dwie koncepcje nowego podziału administracyjnego kraju.

Pierwsza zakłada zmniejszenie liczby obecnych województw i utworzenie dużych powiatów w liczbie około 130. Obecnie jest 380 powiatów.

Druga koncepcja zakłada zwiększenie liczby województw i likwidację powiatów, czyli powrót do sytuacji sprzed 1999 roku.

Gdyby zwyciężyła druga koncepcja, Leszno ma wielkie szanse wrócić do rangi miasta wojewódzkiego.

(a)