reklama

11 lipca 2018

"Kodeks reklamowy" już gotowy. Można zgłaszać uwagi

Gotowy jest już projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna, która ma regulować zasady umieszczania reklam na mieście. Powinni się z nim zapoznać przede wszystkim właściciele nieruchomości, sklepów i punktów usługowych. W szczególności w centrum miasta. 

To tzw. "Kodeks reklamowy".

- Moim zdaniem około 90 procent reklam, które teraz możemy zobaczyć na mieście, to w rzeczywistości są antyreklamy - tam mówił Maciej Kubiak, główny architekt miasta Leszna dwa lata temu, kiedy ruszały prace nad opracowaniem dokumentu, który będzie to regulował. Zdaniem architekta, tablice i banery nie zachęcają do nabywania towarów i usług, bo jest za dużo, są rozmieszczone przypadkowo, nieczytelne, z krzykliwą kolorystyką, brzydkie i nachalne. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Leszna są określone dopuszczalne gabaryty reklam, materiały z jakich mają być wykonane, sposoby prezentacji, a więc np. czy baner może być świecący lub migający. Każdy, kto nosi się z zamiarem montażu reklamy powinien do tego dokumentu zajrzeć. Dopiero potem może się udać do Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta i zgłosić urzędnikom zamiar instalacji reklamy. Jeśli ma być ona zawieszona na terenie zabytkowym to wymagana jest jeszcze zgoda miejskiego konserwatora zabytków, jeśli na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków to oprócz opinii konserwatora należy mieć pozwolenie na budowę - tak stanowi prawo budowlane. 

"Kodeks reklamowy" ma jeszcze mocniej i precyzyjniej regulować te sprawy. Będzie on określał wszystkie kwestie związane z umieszczaniem obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Będzie podawał ich dopuszczalne rozmiary, standardy jakościowe, materiały z jakich mają być wykonane.

Dokument jest już gotowy. Będzie wyłożony do publicznego wglądu w Wydziale Architektury przy Alejach Jana Pawła II 21. Będzie można wnosić do niego uwagi. Jest na to czas od 19 lipca do 17 sierpnia.

lm, Fot. Archiwum