reklama

09 października 2018

Kandydaci mówią - wybory do Sejmiku są ważne

Kandydaci mówią - wybory do Sejmiku są ważne

Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich oraz wspieranie działalności sportowej w regionie to niektóre z propozycji kandydatów ubiegających się o wejście do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, reprezentujących Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

- Na pewno chciałabym wspierać pozyskiwanie środków na zwiększenie konkurencyjności naszego regionu i na zaktywizowanie rozwoju gospodarki w regionie - na dzisiejszej konferencji prasowej powiedziała Ewa Panowicz. - Drugim celem jest wspieranie działalności sportowej, szczególnie małych klubów, które często nie mają środków na wysłanie dzieci na zawody i zakup strojów.

E. Panowicz chce również działać na rzecz budowy hal sportowych w mniejszych miasta i na wsiach.

- Na pewno będą wspierała wszelkie formy wsparcia kobiet, mam również na myśli dostęp do żłobków i przedszkoli.

W programie E. Panowicz są również ochrona środowiska - dotacje dla gmin związane z wymianą ogrzewania oraz wspieranie firm związanych z energią odnawialną.

Maciej Wiśniewski zwrócił uwagę na koncentrowanie się na wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów, ale Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest również istotny z punktu widzenia rozwoju całego regionu.

- Wspólnym celem jest zwycięstwo naszej koalicji i 3 mandaty do Sejmiku. Każdy z kandydatów pracuje w terenie i walczy, by cała lista uzyskała najlepszy wynik w okręgu. Jeśli chodzi o indywidualne priorytety w nadchodzącej kadencji dla mnie najważniejsze będą budowa obwodnicy Kościana i powstawanie ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Trzeci element to nasz szpital, najistotniejsze jest pozyskiwanie funduszy na dosprzętowienie i liczymy na pomoc z województwa i Unii Europejskiej. W tej kadencji  zakończy się programowanie unijne w okresie 2014-2020, będą przygotowywane projekty regionalnego programu operacyjnego na kolejne lata. Musimy zadbać, by nasz subregion był uwzględniony przy zasileniu finansowym.

- Jesteśmy gwarancją najlepszej realizacji zadań samorządowych - podkreślał Andrzej Pospieszyński.

- Nie tylko wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do rad gminnych i powiatowych są najważniejsze, ale ważne są także wybory do Sejmiku, bo tam są pieniądze na drogi, kulturę, oświatę, ochronę zdrowia i środowiska - dodał Włodzimierz Szewczyk.

- Najistotniejsze, by zachować równowagę w dysponowaniu pieniędzy między dużymi miastami a wioskami, gdzie naprawdę jest jeszcze wiele do zrobienia - mówił Jan Beba.

- Praca w Sejmiku jest pracą zadaniową, i co ważne zadania można wykonać będąc w relacji z innymi. Ważne by słuchać innych i być słuchanym - dodała Alicja Iwasiewicz.

(jrs)

Justyna Rutecka-Siadek