reklama

06 grudnia 2018

KO oddaje komisje PiS-owi i PL 18

KO oddaje komisje PiS-owi i PL 18

Radni Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna zrezygnowali z oferowanych klubowi stanowisk kierowniczych w komisjach Rady Miejskiej Leszna. Pracami trzech komisji kierować będą radni PL 18, dwóch - PiS-u, a jednej - jedyna radna z Lewicy. Radni powołali też komisję doraźną.

W czwartek po raz drugi spotkała się nowa Rada Miejska Leszna. Głównym punktem obrad jest wybór członków do sześciu stałych komisji.

Zanim ruszyła procedura ustalania członkostwa w komisjach Marek Wein, przewodniczący Klubu Radnych KO Platforma.Nowoczesna zapowiedział, że jego klub rezygnuje ze stanowisk kierowniczych w komisjach, bo uważa że proponowany podczas wcześniejszych rozmów podział jest niesprawiedliwy.

- Nasze ugrupowanie zrobiło najlepszy wynik wyborczy w mieście - tłumaczył.

Klub KO ma w Radzie 9 radnych. To największy klub w radzie obok PL 18, który ma taką samą liczbę mandatów. Przypomnijmy, że KO nie ma swojego przedstawiciela w prezydium rady, bo przepadli w głosowaniach na pierwszej sesji. Teraz KO dostał propozycję objęcia przewodnictwa Komisji Rewizyjnej oraz trzy stanowiska wiceprzewodniczących w innych komisjach.Jednak z nich zrezygnował.

- To państwa suwerenna decyzja - odpowiadał Tomasz Malepszy z PL 18, przewodniczący Rady Miejskiej.

- Mieliście państwo otrzymać przewodnictwo Komisji Rewizyjnej, która kontroluje prezydenta. Teraz tchórzycie, jak to tak odbieram - dodawała radna PiS Stefania Ratajczak.

Radni KO zdania nie zmienili.

Kto szefuje poszczególnym stałym komisjom Rady Miejskiej Leszna?

PL 18 ma 3 przewodniczących i 5 wiceprzewodniczących.

PiS ma 2 przewodniczących i 1 wiceprzewodniczącego. 

Lewica ma 1 przewodniczącą. 

Komisja Rewizyjna: przewodniczący Mariusz Nowacki z PiS, wiceprzewodnicząca Lidia Baksalary z PL 18.

Komisja Budżetowo-Finansowa: przewodnicząca Bernardyna Kaźmierczak z Lewicy, wiceprzewodnica Aleksandra Petrus-Schmidt z 18. 

Komisja Rozwoju i Infrastruktury: przewodniczący Michał Skrzypczak z PL 18, a wiceprzewodniczący Kazimierz Jęcz z PiS. 

Komisja Spraw Społecznych: przewodnicząca Stefania Ratajczak z PiS, a wiceprzewodnicząca Hanna Kotomska z PL 18.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: przewodniczący Krystian Maćkowiak z PL 18, wiceprzewodniczący Sławomir Mocek z PL 18.

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków: przewodnicząca Hanna Kotomska z PL 18, wiceprzewodniczący Sławomir Mozek z PL 18.

Radni powołali także komisję doraźną kodyfikacyjną, która ma m.in. zająć się zmianami w statucie Leszna. W jej składzie jest 5 osób ze wszystkich klubów. Przewodniczącą jest Aleksandra Petrus-Schmidt, a zastępcą Bernardyna Kaźmierczak z Lewicy-

lm, Fot. L. Matuszewska