reklama

13 lutego 2018

Jeszcze trwa poświąteczna zbiórka

Jeszcze trwa poświąteczna zbiórka

Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie przypomina, że na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do 28 lutego trwa poświąteczna zbiórka żywych choinek.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem zbierane są odpady komunalne segregowane.

Natomiast mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych choinki mogą wystawić obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane.

Świąteczne drzewka nie mogą mieć ozdób choinkowych.

KZGRL przypomina, że odpadów zielonych, w tym choinek, nie wolno umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

Jeśli ktoś chce może je dostarczyć do jednego z 18 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie.

(jrs)

Fot. Justyna Rutecka-Siadek