reklama

14 września 2018

Fundusz dla działkowców, nowy basen, klasy sportów wodnych...

Fundusz dla działkowców, nowy basen, klasy sportów wodnych...

Kandydaci SLD przedstawili kolejne punkty programu, z jakim startują w wyborach do Rady Miejskiej Leszna, a Grażyna Banasik w wyborach na prezydenta. Pomysłów jest mnóstwo.

Konferencja prasowa komitetu SLD Lewica Razem odbyła się w piątek. Dziennikarzom zaprezentowali się kolejni kandydaci na radnych: Jolanta Ławniczak, Wojciech Zimniak, Zbigniew Greźlikowski i Grzegorz Herman. Na spotkaniu obecni byli także kandydaci już znani: Bernardyna Kaźmierczak, Włodzimierz Korza i Grażyna Banasik oraz Wiesław Szczepański, który ubiega się o mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Lewica przedstawiła kilka kolejnych punktów wyborczego programu.

Grażyna Banasik mówiła o konieczności utworzenia funduszu wspierania rodzinnych ogrodów działkowych. To miałoby być 300.000 zł rocznie. Pieniądze mają pochodzić z budżetu miasta i być przeznaczone na realizację inwestycji zgłaszanych przez działkowców, np. poprawę infrastruktury, czy budowę placów zabaw. Zdaniem kandydatki,  konieczne są większe wydatki na usługi opiekuńcze dla seniorów, którzy z powodu wieku i stanu zdrowia nie wychodzą z domów. 

Grzegorz Herman także mówił o konieczności większego wspracia osób starszych poprzez np. organizację bezpłatnych kursów komputerowych.

Zbigniew Greźlikowski podkreślał potrzebę budowy w Lesznie nowego kompleksu basenowo-sportowego, a do czasu jego uruchomienia pływalni Akwawit.

- Władze miasta popełniły błąd, że doprowadziły do zamknięcia Akwawitu - twierdził kandydat na radnego.

Jolanta Ławniczak opowiedziała się m.in. za rozbudową monitoringu miejskiego, zwiększeniem patroli policji i Straży Miejskiej, wprowadzeniem samorządowego programu Bezpieczna Szkoła, lepszym oznakowaniem ulic. 

Wojciech Zimniak uważa, że samorząd powinien powołać placówkę doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jego zdaniem warto też postawić na klasy sportów wodnych - kajakarstwo i żeglarstwo w Szkole Podstawowej nr 4. Uczniowie z tych klas mieliby korzystać ze sąsiadującego ze szkołą zbiornika wodnego w Zaborowie. 

Bernardyna Kaźmierczak mówiła z kolei o potrzebie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania tego właśnie zbiornika. Jej zdaniem, mieszkańcy mają wiele pomysłów, jak ten teren wykorzystać, np. na boiska do piłki plażowej czy miejsce do grillowania.

Na zdjęciu: Jolanta Ławniczak, Wojciech Zimniak i Włodzimierz Korza.

lm, Fot. L. Matuszewska