reklama

08 sierpnia 2018

Elektrownia tylko w tle

Elektrownia tylko w tle

W Urzędzie Gminy w Święciechowie odbyła się, przewidziana prawem, publiczna dyskusja nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej położonej przy węźle drogi ekspresowej S5. Czy powstanie tam elektrownia spalająca słomę i zrębki drewna? 

Spotkanie, choć zapowiadane w mediach, nie zgromadziło wielu mieszkańców gminy. To zastanawiające, bo na terenie objętym nowym planem ma być zlokalizowana elektrownia, która wywołała niedawno protest podpisany przez 600 mieszkańców Święciechowy, Wilkowic i Leszna. Widocznie akcja uświadamiająca przeprowadzona przez potencjalnego inwestora - norweską firmę Tergo Power - wpłynęła na złagodzenie nastrojów protestujących. Inwestor robi wszystko, by przekonać o nikłej uciążliwości elektrowni dla otoczenia. Zorganizował nawet wyjazd kilkunastu osób, m.in. radnych gminy do Wielkiej Brytani, gdzie identyczna elektrownia powstała i gdzie także przed jej powstaniem były duże protesty, a dziś już nikt nie ma o elektrownię pretensji.

Projekt nowego planu przedstawił urbanista Jerzy Bolanowski z Leszna. Strefa gospodarcza ma mieć 144 hektary i jest położona bezpośrednio przy węźle na drodze S5, bardzo dobrze skomunikowana. Gmina wystarała się o to, by do strefy zbudowano dodatkowy zjazd z samego węzła.

Przez obszar strefy przechodzi nowa droga łącząca węzeł "Święciechowa" z rondem Gronowo. Ta droga już się buduje, a finansuje ją Unia Europejska i samorządy Leszna, Święciechowy, Lipna i powiatu leszczyńskiego. W ramach tej drogi zbudowany zostanie gazociąg doprowadzający gaz ziemny dla inwestorów.

W strefie jest przewidziane miejsce na Główny Punkt Zasilania w energię elektryczną.

Kwestia budowy elektrowni na słomę i zrębki drewna przewijała się w dyskusji, choć sekretarz gminy Patryk Tomczak wypowiadał się na ten temat dwojako. Z jednej strony opracowywana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej elektrowni, z drugiej strony nowy plan nie przewiduje, a nawet uniemożliwia jej powstanie.

Mimo to padały pytania o korzyści dla gminy z tej elektrowni i o to, czy pieniędzy z podatku od nieruchomości (elektrownia da 2 miliony rocznie) nie można będzie wykorzystać na zmianę ogrzewania na gazowe, w domach mieszkańców Święciechowy.

Wydaje się, że do Urzędu Gminy wpłynie wniosek o taką zmianę projektu planu, by elektrownia jednak mogła powstać. Takie wnioski można składać do 5 września.

Radni zadecydują, jeszcze jesienią, o ostetecznych zapisach nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

an