reklama

08 marca 2012

Do Leszna zjadą zielonoświątkowcy

Po raz pierwszy w Polsce Leszno będzie miejscem Konferencji modlitwy i postu. Uczestniczyć w niej będzie od 28 kwietnia do 4 maja kilkudziesięciu pastorów, braci i sióstr nie tylko z kraju ale również z zagranicy.

Naliczniejszą grupę reprezentować będzie Ukraina i to nawet z tak odległych miejscowości jak Donieck. Wszyscy wspólnie modlić się będą o Przebudzenie w Polsce. ównym mówcą konferencji będzie pastor Donny Kirby, wieloletni współpracownik w służbie pastora Berta Clendennena.Pastorem w leszczyńskim zborze jest Kamil Hałambiec, pastorową Anna Hałambiec a Starszym Zboru Tadeusz Nędzyk.

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego istnieje w Lesznie od 1990 roku. Do 26 lutego funkcjonował przy ulicy Lipowej. Obecnie jego nową siedzibą jest obiekt byłego Klubu "Grunwald" przy ulicy Grunwaldzkiej 121.

ed