reklama

11 lipca 2018

Aktywne Obywatelskie Leszno czeka na Was

Aktywne Obywatelskie Leszno czeka na Was

Tylko do końca lipca można zgłaszać swój udział w dorocznym święcie leszczyńskich organizacji pozarządowych. Kolejna edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno już we wrześniu!

Wydarzenia AOL odbywać się od 15 do 23 września. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Zoom na Aktywność".

Podczas ponad tygodnia trwania akcji organizacje pozarządowe i wszyscy działający na rzecz społeczności lokalnej mogą się pochwalić swoimi dokonaniami, ale też wymienić doświadczeniami, nawiązać kontakty.

W tym roku wydarzeń w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna będzie kilka. Największym będzie Festyn Organizacji Pozarządowych w Alei Gwiazd Żużla przed stadionem Smoczyka. Odbędzie się on 15 września. Ale będę też dni otwarte w poszczególnych organizacjach i wiele inicjatyw lokalnych. 

Zgłoszenia do akcji AOL przyjmuje Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. Więcej informacji na www.ngo.leszno.pl.

lm