reklama

13 września 2018

800.000 zł dla szkół! Z Unii Europejskiej

800.000 zł dla szkół! Z Unii Europejskiej

Samorząd Leszna pozyskał 800.000 zł z Unii Europejskiej na podniesienie kompetencji uczniów.

Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu to 826 138,50 zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 784.831,57 zł, czyli 95% wartości zadania. Wkład Leszna to tylko 41.306,93 zł.

Projekt będzie realizowany w obecnym i przyszłym roku szkolnym. Skorzystają z niego uczniowie szkół podstawowych nr 1, 2, 9 i 13 oraz Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół nr 2 i Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W ramach projektu organizowane będą zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagajacych takiego wsparcia, zajęcia dodatkowe, m.in. z matematyki, biologii, chemii. Pieniądze będą także na rozwój kompetencji nauczycieli oraz na wyposażenie szkolnych pracowni.

lm