reklama

Wybory samorządowe 2018

Łukasz Litka kandydat na wójta gminy Lipno

14 punktów racjonalnego programu.

GAZ dla LIPNA.

Zadbam o wszystkie zapomniane w gminie wsie.

Oto mój program dla gminy Lipno:

1. Doprowadzenie gazu do Lipna i Mórkowa, a następnie do kolejnych wiosek w gminie.

2. Przyjęcie programu utwardzania ulic  technologią o połowę tańszą niż dotychczasowa, sprawdzona już w innych gminach,  która pozwoli  stworzyć bardzo rozbudowany, realny do wykonania program utwardzenia 100 dróg w ciągu jednej kadencji.

Utworzenie harmonogramu utwardzania dróg w kolejnych miejscowościach gminy.

3. Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej tak, aby objąć tym  programem w przyszłości wszystkie wioski gminy.

4. Rozwój gospodarki. W gminie działa ponad 800 firm różnej wielkości. Pod względem liczby firm na 1000 mieszkańców nasza gmina należy do krajowej czołówki. Uruchomimy w Urzędzie Gminy punkt konsultacyjny pomagający lokalnym przedsiębiorcom. Ponadto uruchomimy punkt konsultacyjny Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielających tańszych, niż w banku pożyczek.

Powiększenie strefy gospodarczej w rejonie Maryszewic i utworzenie nowej strefy gospodarczej w rejonie węzła drogi ekspresowej S5 w Radomicku. To także oferta dla przedsiębiorców z Leszna, bo miasto nie posiada już terenów pod przemysł.

5. Zrównoważony rozwój mniejszych, zapomnianych dziś wsi gminy – Radomicka, Targowiska, Górki Duchownej, Goniembic, Klonówca, Maryszewic, Ratowic, Żakowa, Koronowa, Wyciążkowa, Sulejewa. 

6. Utworzenie okrężnej linii mikrobusowej z wielu wsi gminy do Leszna. Mikrobus współfinansowany przez gminę Lipno i leszczyńskie MZK.

7. Budowa hali sportowej i gminnego przedszkola w Wilkowicach. Obie inwestycje będą finansowane z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji tak, jak przedszkola w Święciechowie i w Rydzynie oraz z innych źródeł.

8. Budowa kompleksu sportowego w Wilkowicach.

9. Darmowe przedszkole dla rodzin wielodzietnych, posiadających dziecko niepełnosprawne lub dla dzieci z rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

10. W ramach ochrony środowiska naturalnego uruchomienie programu dofinansowania wymiany piecy CO na bardziej ekologiczne.

11. Poprawa bezpieczeństwa dzieci przed szkołą i przedszkolem w Lipnie.

12. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Lesznie w zakresie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki Lipno – Osieczna.

13. Opracowanie systemu współfinansowania wszystkich inwestycji gminnych przez wiele źródeł: Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski, Leszczyński Obszar Strategicznej Interwencji, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Starostwo Powiatowe, Komitety Mieszkańców. System pozwoli na realizowanie inwestycji bez nadmiernego zadłużania samorządu gminy.

14. Doprowadzenie do zgodnego zespolenia wszystkich mieszkańców gminy bez względu na sympatie i antypatie. Ta wspaniała, pełna mądrych i pracowitych mieszkańców gmina nie może być podzielona.    

Kandydaci na radnych:

1. Joanna Płonka

2. Bartosz Zięba

3. Jan Wyrwich

4. Marta Lipka

5. Jeannette Krauze

6. Ewa Piecuch

7. Andrzej Gloger

8. Miłosz Nadol

9. Agnieszka Francke

10. Edyta Krysiewicz

11. Anna Menes

12. Wacław Andrzejewski

13. Marcin Grobelny

ZAGŁOSUJ NA NAS. MY PRZEZ CAŁĄ KADENCJĘ BĘDZIEMY „GŁOSOWALI” NA Ciebie.

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Litka.

Łukasz Litka